Zapraszam do udziału w superwizjach dla mediatorów w ramach projektu "Mediacyjne NGO'sy"

 

WARSZAWA

Terminy superwizji: 

08/11/2019
6/12/2019
21/02/2020
17/04/2020
05/06/2020
18/09/2020

Godziny superwizji: 16:00 – 20:00 

Miejsce superwizji: Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Oleandrów 6, III piętro

Prowadzący superwizję: Tomasz Kawka (Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych, Ośrodek Mediacja.edu.pl)

 

 

Przed rejestracją na superwizję prosimy o zapoznanie się z Regulamin uczestnictwa w superwizji_MediacyjneNGOsy oraz z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych uczestników i uczestniczek.

 

Superwizje są także prowadzone w Toruniu i Gdańsku

https://www.mediacyjnengo.pl/superwizje/